Tản mạn: BIM và Chuyên môn

Hôm nay tự dưng lại có hứng viết lách và nói chuyện đường dài về BIM. Lần trước tôi từng có bài viết về BIM và các khái niệm về BIM (Link: https://www.facebook.com/anhdohoang/posts/10154849151062453). Trong bài viết đó tôi có thiên