Browsing Category

Dynamo

Các hướng dẫn về Dynamo

Tạo thép tự động với Dynamo Player

Từ lần update Revit 2018.1 gần đây, Dynamo Player đã được nâng cấp trở nên có giá trị hơn trong việc tự động hóa. Nhờ cung cấp khả năng nhập liệu trực tiếp thông qua Dynamo Player, giúp cho người dùng dễ dàng sử dụng mà không cần biết đến…
Read More...

Dynamo: Tạo tường tự động từ Room

Hôm nay xin giới thiệu mọi người một node tạo Tường hoàn hiện tự động khá thú vị trong bộ Modelical Package. Đặt tường hoàn thiện theo thông tin chứa trong parameter của Room. Tường sẽ được đặt theo đường biên của Room. Room có…
Read More...