Browsing Category

Hướng Dẫn Dynamo

Các hướng dẫn về Dynamo

Quản lý Filter bằng Dynamo

Trong quá trình triển khai bản vẽ bằng Revit, nếu chỉ sử dụng các tab Model Categories, Annotation Categories trong Visibility/Graphics Overrides là không đủ để quản lý hiện thị của đối tượng ở các cấp nhỏ hơn, do đó vai trò của các Filter…

Cùng nghiên cứu & ứng dụng Dynamo

1.Visual Programming - Lập trình bằng thị giác Thời buổi của bùng nổ công nghệ đã giúp chúng ta có những cách thức mới để thực hiện, tạo ra những sản phẩm tốt hơn, tốn ít công sức và sáng tạo hơn. Trong lĩnh vực xây dựng cũng…
error: Content is protected !!