fbpxRevit cơ bản

Series Hướng Dẫn Revit Cơ Bản sẽ bắt đầu từ những bước cụ thể đơn giản nhất để bất cứ ai đang mong muốn học Revit, dù chưa biết gì cũng có thể học được.

Bài 2: Cài đặt Revit

  Chúng ta đã tìm hiểu về Revit và rất hào hứng để bắt đầu với Revit phải không nào. Trước hết cần tải Revit và cài đặt. Cũng như các sản khác của Autod...

Bài 1: Revit là gì ?

Khi mà bạn bè làm Revit, đồng nghiệp làm Revit, cho đến cả sếp cũng xa xả giục nhân viên học Revit. Bạn nóng lòng tìm hiểu và muốn sử dụng được nó. Đó chính là ...
error: Content is protected !!