fbpxNếu một người sử dụng sản phẩm của Autodesk, bạn nên biết rằng Autodesk luôn chương trình miễn phí sử dụng với đối tượng cá nhân như học sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu bởi họ chính là người tìm tòi, ứng dụng phần mềm vào thực tế tốt nhất. Cách thức đăng kí rất dễ dàng và đơn giản, do vậy nếu bạn là đối tương trên thì đừng bẻ khóa mà đăng kí một cách hợp pháp.

Khi đã có tài khoản các bạn dễ dàng download và sử dụng hầu hết sản phẩm của Autodesk trong đó có Revit

Dưới đây mình sẽ hướng dẫn cách đăng kí và download

1. Truy cập trang

http://www.autodesk.com/education/free-software/revit11

2. Điền thông tin và lựa chọn cách download

3. Link trực down trực tiếp

Down 2 file chung 1 chỗ và chạy 1 trong 2 file để giải nén

Revit 2016

http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/DLM/Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe4
http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/DLM/Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe2

Revit 2017

http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/DLM/Autodesk_Revit_2017_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe4
http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/DLM/Autodesk_Revit_2017_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe2

Thảo luận tại diễn đàn

error: Content is protected !!