fbpx

Cách xử lý “None of the created elements…” trong revit

Đối với người mới tiếp cận Revit, việc gặp tình trạng vẽ xong không thấy đối tượng hoặc ở một vài view không xuất hiện là rất phổ biến. Khi đó sẽ hiện dòng thông báo “None of the created elements are visible in …” Mình nhận rất nhiều câu hỏi dạng này cho nên sẽ tóm tắt lại các nguyên nhân, bạn rà soát lần lượt sẽ phát hiện ra. (cam đoan đúng đến 96,9% trường hợp, 3,1% còn lại nhờ các bạn thêm giùm )

Cửa sổ này ở dạng cảnh báo chứ không phải lỗi.

1. Kiểm tra View Range.

Đúng đến 69% trường hợp gây ra “None of the created elements” là do View Range

1. Top
2. Cut plane
3. Bottom
4. Offset
5. Primary Range
6. View Depth.

Đối tượng phải nằm trong khoảng view số 5 (1 đến 3)

2. Kiểm tra Visibility Graphic (VV, VG)

Lần lượt các tab Model categories, Annotation categories, Filter, Import Families … xem có bị uncheck không.

3. Đối tượng bị Hide in View.

Bật bóng đèn (RH) để kiểm tra

4. Nằm trong vùng bị Crop View.

Tắt crop view ở cửa sổ Properties hoặc dưới thanh công cụ

5. Design Option.

Đối tượng có thể nằm trong option khác

6. Workset

Kiểm tra Workset của đối tượng có bị ẩn không.

7. Kiểm tra các Phase.

Nếu có nhiều phase, thì khi đang ở phase trước sẽ không thấy đối tượng của phase sau

8. Detail Level của View

Nhiều family bị ẩn theo Detail Level

Như vậy các bạn sẽ biết cách xử lý khi gặp thông báo “None of the created elements…” trong Revit rồi nhé. Còn trường hợp nào bình luận bên dưới giúp mình.