fbpxĐối với người mới tiếp cận Revit, việc gặp tình trạng vẽ xong không thấy đối tượng hoặc ở một vài view không xuất hiện là rất phổ biến. Mình nhận rất nhiều câu hỏi dạng này cho nên sẽ tóm tắt lại các nguyên nhân, bạn rà soát lần lượt sẽ phát hiện ra. (cam đoan đúng đến 96,9% trường hợp, 3,1% còn lại nhờ các bạn thêm giùm :smiley: )

None of the created elements are visible in …

Cửa sổ này ở dạng cảnh báo chứ không phải lỗi.

1. Kiểm tra View Range.

đúng đến 69% trường hợp


1. Top
2. Cut plane
3. Bottom
4. Offset
5. Primary Range
6. View Depth.

Đối tượng phải nằm trong khoảng view số 5 (1 đến 3)

2. Kiểm tra Visibility Graphic (VV, VG)

Lần lượt các tab Model categories, Annotation categories, Filter, Import Families … xem có bị uncheck không.

3. Đối tượng bị Hide in View.

Bật bóng đèn (RH)

4. Nằm trong vùng bị Crop View.

Tắt crop view

5. Design Option.

Đối tượng có thể nằm trong option khác

6. Workset

Kiểm tra Workset của đối tượng có bị close không.

7. Kiểm tra các Phase.

Nếu có nhiều phase, thì khi đang ở phase trước sẽ không thấy đối tượng của phase sau

8. Detail Level của View

Nhiều family bị ẩn theo Detail Level

Còn trường hợp nào bình luận bên dưới nhé.

Tham khảo:
http://www.cad-notes.com/different-revit-view-range-in-a-floor-plan/

Thảo luận tại diễn đàn

 

error: Content is protected !!