fbpxCó rất nhiều bài toán tự động hóa cần người KS hay KTS có hiểu biết về phần này . Có rất nhiều bạn hỏi mình về các bài toán liên quan như  : Tự động đặt dầm, tự động đặt cọc ,tự động đặt móng với tọa độ được cung cấp sẵn , hay chuyên sâu hơn là những bài toán tự động bố trí cốt thép, tự động đặt quang treo (trong MEP) , tự động tạo chú thích trên bản vẽ ……Phần này mình sẽ trình bày những kiến thức cơ bản nhất , là cơ sở để giải quyết những bài toán trên.

I.Các thuộc tính đại diện cho vị trí của đối tượng

        1. Location Point và Location Curve

Trong Revit có rất nhiều phần tử có vị trí xác định bởi 1 điểm như  Cọc,cột ,móng, cửa sổ ,các View trên Sheet hay các Family dạng khối có thao tác tạo trong dự án là đặt 1 điểm .

Trong Dynamo có cung cấp một số node để lấy ra vị trí của phần tử tương ứng với loại phần tử mà các bạn đang thao tác , điển hình như :

  • Các bạn lưu ý rằng những đối tượng 2d dùng để thể hiện chi tiết trong bản vẽ tuy chỉ xuất hiện trong View mà nó được tạo nhưng vẫn có tọa độ dạng điểm trong môi trường 3d ,tức là có đủ x,y,z chứ không phải chỉ có x,y.
  • Tiếp theo là dạng Location Curve , đối tượng có vị trí đại diện dạng Location curve hay gặp nhất là tường ,dầm móng băng , tổng quát hơn thường là những đối tượng có thao tác vẽ là 1 đường.

Khi ta truy xuất thuộc tính vị trí của đốii tượng dạng này ta sẽ thu được thông tin về đường Line đại diện với tọa độ điểm đầu và tọa độ điểm cuối . Như vậy để thay đổi vị trí của đối tượng dạng này ta cần cung cấp cho nó 1 đối tượng mới dạng Curve (đã nói trong bài trước) chứ không phải dạng điểm.

Khi bạn lấy ra được vị trí của một đối tượng thì bạn cũng có thể chọn lại vị trí của đối tượng đó (Move) , hay tạo mới một đối tượng với vị trí được cung cấp trong file Excel chả hạn .

   2.Các đối tượng không có thuộc tính Location

-Trong Revit cũng có rất nhiều đối tượng không thể xác định được vị trí của nó bằng 1 điểm hay 1 đường , điển hình nhất là sàn (Floor), thép (Rebar) , Scope Box … hay tổng quát hơn là những đối tượng mà thao tác tạo nó không phải là pick 1 điểm hay vẽ 1 đường .

– Tuy vậy trong thực tế công việc có rất nhiều nhu cầu cần xác định vị trí tượng đối của những đối tượng không có Location. Khi đó chúng ta sử dụng một thuộc tính khác của đối tượng đó là BoundingBox.

  –BoundingBox là đối tượng đại diện cho pham vi ảnh hưởng của đối tượng đó trong không gian Revit .  BoundingBox lại có 2 thuộc tính cơ bản nhất là Min Point và Max Point .Khi ở trên mặt phẳng Min Point là điểm dưới cùng bên trái , Max point là điểm trên cùng bên phải .

Mình giới thiệu thêm 1 số Node thường dùng khi làm việc với BoundingBox :

Chú ý khi bạn thực hiện các thao tác chỉnh sửa hay tạo mới một Bounding Box của một đối tượng nào đó trong Revit thì thực chất bạn đã tạo ra 1 đối tương khác trong dynamo để tiện làm việc.

Một ứng dụng cũng khá hữu ích vè dễ làm là ứng dụng của BoundingBox là tạo View 3D, đánh số cọc theo một đường Polyline nào đó do người dùng vẽ (đánh theo thứ tự thi công chả hạn) hay kiểm tra giao cắt, xác định chiều dài cốt thép chờ ….. sẽ được trình bày trong bài giảng của khóa học Online hoặc Offline tại trung tâm Redy.

Like trang https://www.facebook.com/vn.dynamo.bim/?view_public_for=2104578956475117 để cập nhật những thông tin mới nhất về Dynamo cũng như các khóa học do tác giả giảng dạy .

Dù là học viên hay không hãy đặt câu hỏi trong nhóm https://www.facebook.com/groups/dynamo.bim.vietnam/ , tác giả cũng như các giảng viên của trung tâm sẽ cố gắng giúp bạn nhanh nhất có thể .

Xem tiếp Series<< Bài 7 : Hình học và tọa độ trong DynamoBài 9 : Tự động cắt mặt cắt và tạo View 3D để trình bày bản vẽ với Dynamo >>
error: Content is protected !!