fbpxTrong quá trình triển khai bản vẽ bằng Revit, nếu chỉ sử dụng các tab Model Categories, Annotation Categories trong Visibility/Graphics Overrides là không đủ để quản lý hiện thị của đối tượng ở các cấp nhỏ hơn, do đó vai trò của các Filter rất quan trọng.

Filter là các bộ lọc tự động dựa trên các thuộc tính parameter của vật thể. Ví dụ: ta có các Wall cùng một Type ở level 1, 2, Filter có thể ẩn tự động các tường ở level 2, giữ lại level 1. Trong MEP Filter rất cần thiết để quản lý các hệ thống ống khác nhau. (vì cùng một đối tượng Pipe có các system khác nhau, đánh dấu màu khác nhau)

Các thao tác diễn ra với Filter rất nhiều, do đó mình thử ứng dụng Dynamo cho Filter để tăng tốc độ làm việc:

  • Tạo Filter nhanh chóng từ select một đối tượng (lấy các giá trị sẵn có của đối tượng như parameter, name)
  • Add/Remove Filter hàng loạt trong Visibility/Graphics Overrides
  • Bật/tắt hàng loạt Visibility của Filter
  • Copy Override Graphic Settings (kiểu nét, màu sắc ..) từ một Filter có sẵn vào Filter khác.

Các phần khác đang nghiên cứu:

  • Rename View tự động theo một quy tắc đặt tên (dễ dàng quản lý hơn)

Xem hướng dẫn tại đây

 

 

error: Content is protected !!