fbpx

Dynamo: Tạo tường tự động từ Room

Hôm nay xin giới thiệu mọi người một node tạo Tường hoàn hiện tự động khá thú vị trong bộ Modelical Package.

Đặt tường hoàn thiện theo thông tin chứa trong parameter của Room.

Tường sẽ được đặt theo đường biên của Room. Room có thể có nhiều đường biên, kể cả có ở cột giữa, nó tự nhận bề mặt cột. Chỉ duy nhất không xác định được tường cong.

Tường được tạo sẽ tự động join vào tường đã có.

Để sử dụng node này, bạn cần chuẩn bị model như sau:

Room phải có một parameter chứa tên chính xác của Wall Type cần đặt, bạn có thể đặt “Wall Finish”. Và một parameter có kiểu giá trị LENGTH để tường nhận giá trị độ cao. Ví dụ: đặt là “CeilingHeight” = 2800, thì tường sẽ cao 2800.

Chú ý rằng, bề mặt ngoài của Tường hoàn thiện sẽ lấy theo mặt Interior trong cấu tạo của tường.

Download file ví dụ: Wall finishes by Room

Chúc bạn áp dụng được tính năng thú vị này vào công việc. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè nếu cảm thấy hữu ích. Xem các hướng dẫn khác về Dynamo tại OneBIM.


Nguồn: Modelical