fbpx

Bài 6: Các kỹ năng thiết yếu – phần 1

 

 

Chuẩn bị kỹ lưỡng các kỹ năng cơ bản cần thiết sau đây sẽ giúp các bạn dễ dàng và nhanh chóng thao tác các công cụ của Revit ở các bài sau. Luôn ghi nhớ kỹ năng đòi hỏi có quá trình rèn luyện thường xuyên, do đó hãy sử dụng thật nhiều để trở nên thành thạo hơn.

1. Thao tác với mặt phẳng làm việc – Work Plane

Các đối tượng trong Revit đều được xây dựng trên một mặt phẳng. Khi chúng ta vào một view bất kì, mặt phẳng làm việc tự động được lấy theo mặt phẳng tham chiếu hay mặt phẳng cắt của view đó.

Ví dụ khi vào Floor Plan Level 1,  Revit tự động nhận Level 1 làm mặt phẳng làm việc

Một số đối tượng chỉ nhận loại mặt phẳng nhất định, dựa trên tính chất của đối tượng đó, ví dụ Wall chỉ có thể đặt trên mặt phẳng level. Một số khác tự do nhận mặt phẳng làm việc: Model Text, Model-Inplace

Đặc biệt trong môi trường xây dựng Family , Model-Inplace và Massing rất cần chú ý đến mặt phẳng làm việc. Khi đó chúng ta cần thao Set Work Plane:

Có 3 cách lựa chọn mặt phẳng:

 1. Name: Theo tên mặt phẳng Gird, Level, Reference Plane,
 2. Pick a plane: Chọn mặt phẳng trên mô hình
 3. Pick a line: Sử dụng mặt phẳng của một đường thẳng đã vẽ trên đó

2. Dựng hình – Modeling

Mô hình Revit là một phiên bản của công trình thực tế. Mô hình không chỉ diễn tả hình khối mà còn chứa đựng mục đích sử dụng và mối quan hệ giữa các thành phần khác trong công trình. Khi đựng hình cần đảm bảo đủ thông tin về hình học (3 chiều kích thước) và thông tin phi hình học (chủng loại, vật liệu, kí hiệu…) tùy vào mục đích sử dụng của mô hình. Để dựng hình chính xác và kiểm soát được kích thước nên sử dụng Detail Line để phác họa mình có hướng dẫn chi tiết trong phần Phác họa

Ngoài ra còn cần chú ý kiểm soát sự tương tác giữa các mô hình (giao cắt) . Contraint là một dạng thiết lập mối quan hệ ràng buộc giữa các cấu kiện, khi một cấu kiện thay đổi dẫn tới cấu kiện còn lại cũng thay đổi theo. Cùng xem qua ví dụ sau để thấy sự ràng buộc giữa Roof và Wall:

3. Điều hướng và khung nhìn – Navigate & Window

Là các thao tác điều khuyển khung nhìn như zoom, pan, rotate được sử dụng thường xuyên trong quá trình thao tác với mô hình. Phần này mình đã trình bày kĩ trong bài 3.

Ngoài ra các bạn cần chú ý các thao tác về Window:

 • Tắt bớt các cửa sổ ít dùng đến.
 • Nhanh chóng chuyển đổi giữa các Window bằng phím tắt Ctrl + TabCtrl + Shift + Tab .
 • Linh hoạt bật chế độ hiển thị nhiều ô Window cùng lúc – Tile

 

4. Sử dụng Family

Tất cả đối tượng trong Revit đều được gọi Family – với ý nghĩa: họ hàng, liên đới tới nhau. Một số như tường, lưới trục.. có sẵn trong Project. Một số Family khác như cửa, đồ nội thất cần được load từ bên ngoài vào.

Phân biệt các loại Family sau:

 • System Families : Phụ thuộc vào môi trường trong dự án, được sử dụng để tạo các yếu tố xây dựng cơ bản, chẳng hạn như tường, mái và sàn.
 • Loadable Families: là những Family riêng biệt, có thể load vào khi cần. Thường là các cấu kiện lắp đặt như cửa, thiết bị. Có một tính chất thường xuất hiện ở Loadable Families đó là được gắn lên các System Families và nhận System Families làm Host. Ví dụ: cửa đi, cửa sổ nhận tường làm host.
 • In-place Families: các đối tượng tạo dựng ngay trong bối cảnh của dự án. Sử dụng In-place Families trong trường hợp Family đó có đặc thù cao, không có tính đại trà, tái sử dụng.

Khi sử dụng Family cần

 • Hiểu rõ về cấu trúc tổ chức của Family. 
 • Tạo các Type khác nhau khi chỉnh sửa thông số của Family.
 • Đặt tên Type rõ ràng thể hiện được sự khác biệt của các thông số.

Qua video sau ban sẽ biết: cách đặt Family cửa, thay thế loại cửa khác nhau, bảng thông tin Instance và Type Properties của cửa, tạo các Type cửa.

To be continued…

Các kỹ năng tương đối nhiều nên mình sẽ tiếp tục ở bài sau: Thao tác lựa chọn – Selection , Phác họa – Sketching, Quản lý hiển thị và đồ họa – Visibility & Graphics.
[yop_poll id=”7″]

Xem tiếp Series<< Bài 5: Các nguyên lý cơ bản của RevitBài 7: Các kỹ năng thiết yếu – phần 2 >>