fbpxRevit Content là bộ nội dung cơ bản gồm các thành phần : thư viện, template, family template của từng quốc gia (không có Việt Nam). Bài này mình sẽ hướng dẫn setup Revit Content chuẩn nhất để tránh thiếu thư viện trong quá trình làm việc.

Các bạn có thể cài bộ content ngay khi cài Revit (Revit sẽ tải trực tiếp vê) hoặc lựa chọn bỏ qua sẽ tích kiệm thời gian cài hơn. Khi đó bạn Download các bộ content thủ công tại đây

Các thiết lập Content như sau

1. Thiết lập file template

 2. Thiết lập file template family

3. Thiết lập thư viện – library

Hi vọng sẽ giúp ích các bạn trong quá trình làm việc với Revit.

error: Content is protected !!