Browsing

Dynamo Cơ Bản

Bài 5 :Tham chiếu đối tượng Revit trong Dynamo

1.Phần kiến thức nhỏ nên biết trong Revit . - Phần này khá nhiều lí thuyết có thể làm người đọc chán nhưng rất tốt cho những người mới học Dynamo chưa vận dụng được hiểu biết về Revit . - Hình trên mô tả một cách cụ thể cách tổ…

Bài 7 : Hình học và tọa độ trong Dynamo

Mình biết những bài hướng dẫn đầu tiên này mọi người đọc có thể cảm thấy nhàm chán , toàn chữ là chữ , lí thuyết xuông …v.v . Đại đa số nhiều người đều có ý muốn là sẽ được hướng dẫn ngay các việc cụ thể như mình giới thiệu trong bài 0 .…

Bài 8 : Vị trí phần tử Revit & Dynamo

Có rất nhiều bài toán tự động hóa cần người KS hay KTS có hiểu biết về phần này . Có rất nhiều bạn hỏi mình về các bài toán liên quan như : Tự động đặt dầm, tự động đặt cọc ,tự động đặt móng với tọa độ được cung cấp sẵn , hay chuyên…