Browsing Tag

LOD

LOD – Hiểu sao cho phù hợp

LOD: Level of detail (mức độ chi tiết) hay level of development (mức độ phát triển) ? Cách hiểu về LOD đã số còn mơ hồ, dẫn tới coi LOD như một căn cứ đem ra để so sánh chất lượng mô hình BIM. Model đạt được LOD 350 , 400 tức là model ở…