Browsing Tag

nguyên lý

Bài 5: Các nguyên lý cơ bản của Revit

Bài trước chúng ta đã đi qua một loạt các bước cũng như công cụ cần thiết để bắt đầu thực hiện một dự án, giúp các bạn có một chút khái niệm, hình dung được sơ bộ. Như vậy bạn sẽ dễ hiểu hơn những lý thuyết nguyên lý rất căn bản…