Browsing Tag

thảo luận

Tính khối lượng ván khuôn bằng Revit

Chào các bạn.  Dẫu biết Revit không phải là phần mềm mạnh về tính toán khối lượng, nhưng mình đang quan tâm về vấn đề tính khối lượng bê tông và diện tích ván khuôn bằng Revit. Phần bê tông thì Revit tính rất chính xác, miễn là mô hình…

Thảo luận: BIM và sự hợp tác

Thời gian gần đây, câu chuyện BIM đã ngày được chú ý hơn bao giờ hết. Nhà nước cũng đã bắt đầu xác định lên lộ trình BIM. Các công ty cũng quan tâm và xây dựng phát triển BIM, bước đầu có những kết quả nhất định. Nhưng để phát triển BIM đã…