fbpx1.Visual Programming – Lập trình bằng thị giác

Thời buổi của bùng nổ công nghệ đã giúp chúng ta có những cách thức mới để thực hiện, tạo ra những sản phẩm tốt hơn, tốn ít công sức và sáng tạo hơn. Trong lĩnh vực xây dựng cũng vậy, đó là xu hướng Visual Programming (Lập trình bằng thị giác).

Visual Programming giúp chúng ta có thể làm được nhưng điều mà con người bị hạn chế:

  • Quản lý thông tin chính xác và tự động hàng loạt
  • Dễ dàng thay đổi tùy chỉnh thông số thiết kế mà nếu làm bằng tay rất mất công
  • Khai thác hiệu quả thông tin trong mô hình BIM
  • Giúp nghiên các cấu trúc, vỏ bọc mới cho công trình

> Lập trình bằng thị giác khác gì lập trình thông thường?

Lập trình là ngôn ngữ giao tiếp với máy tính, tương đối khô khan và khó tiếp cận với những người không chuyên. Visual Programming đơn giản hóa câu lệnh bằng đồ họa nhưng vẫn dựa trên logic lập trình.

2.Thuật toán thủ công

Ở đây xuất hiện một khái niệm : Thuật toán.

Để dễ hình dung chúng ta xem qua một ví dụ: gấp hạc giấy
Chúng ta bắt đầu bằng một tờ giấy (dữ liệu – input) , qua các bước gấp (tiến trình xử lý) và thu được kết quả là một con hạc giấy (kết quả – output)

> Ở dạng chữ:
1. Start with a square piece of paper, coloured side up. Fold in half and open. Then fold in half the other way.
2. Turn the paper over to the white side. Fold the paper in half, crease well and open, and then fold again in the other direction.
3. Using the creases you have made, Bring the top 3 corners of the model down to the bottom corner. Flatten model.
4. Fold top triangular flaps into the center and unfold.
5. Fold top of model downwards, crease well and unfold.
6. Open the uppermost flap of the model, bringing it upwards and pressing the sides of the model inwards at the same time. Flatten down, creasing well.
7. Turn model over and repeat Steps 4-6 on the other side.
8. Fold top flaps into the center.
9. Repeat on other side.
10. Fold both ‘legs’ of model up, crease very well, then unfold.
11. Inside Reverse Fold the “legs” along the creases you just made.
12. Inside Reverse Fold one side to make a head, then fold down the wings.
13. You now have a crane.

> Ở dạng đồ họa:

3.Dynamo

Website: http://dynamobim.org/8

Dynamo hiểu đơn giản là một ứng dụng Visual Programming của Autodesk cho phép can thiệp xử lý các dữ liệu, câu lệnh bằng một giao diện và thao tác đơn giản tối đa

Tương tự như ví dụ hạc giấy, ở dạng Thị giác:

> Ở dạng chữ:

> Kết quả

> Đặc điểm của Dynamo:

  • Dễ sử dụng không cần biết nhiều về lập trình (tuy nhiên vẫn cần khả năng tư duy logic để sắp xếp quy luật)
  • Nền tảng mã nguồn mở, được hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng: https://forum.dynamobim.com/8. Đây là một điều rất tốt khiến Dynamo ngày được phổ biến, và ứng dụng sâu sắc hơn.
  • Tính kế thừa. Bạn tạo được một tính năng hay dễ dàng đóng gói và upload lên cộng đồng để người khác tiếp tục phát triển các tính năng khác.
  • Quản lý tốt. Các sản phẩm sẽ rất khó tiếp cận nếu không được quản lý tốt và sử dụng thuận tiện.

> Một số sản phẩm của Dynamo

Xem thêm:

> Các tài liệu tham khảo

> Ứng dụng

Khả năng ứng dụng của Dynamo là rất lớn, tuy nhiên để phục vụ công việc trước mắt, mình sẽ tiếp tục nghiên cứu vào mảng quản lý thông tin dữ liệu, tăng cường khả năng triển khai dự án bằng Revit.

Thảo luận tại diễn đàn

error: Content is protected !!