fbpxChào mọi người,

Để phù hợp với các hướng xây dựng và phát triển tiếp BQT diễn đàn đã quyết định đổi tên OpenBIM thành OneBIM. Cùng với đó là địa chỉ web mới: http://onebim.vn . Địa chỉ cũ http://openbim.com.vn vẫn hoạt động bình thường và sẽ chuyển hướng tới http://onebim.vn. Việc thay đổi chỉ ảnh hưởng tới địa chỉ truy cập, các tính năng của forum vẫn hoạt động bình thường.

Quá trình chuyển đổi tên bao gồm nhiều cài đặt kỹ thuật và thay đổi nội dung đã có, do đó sẽ cần vài tuần để ổn định tất cả. Trong khoảng thời gian này sẽ có nhiều nội dung, tính năng vẫn chưa thể kịp thay đổi mong mọi người thông cảm. Nếu xuất hiện vấn đề gì nghiêm trọng xin báo về vubaduy125@gmail.com. Cảm ơn các bạn.

Chúc các bạn có thời gian hữu ích trên diễn đàn OneBIM.

BQT, OneBIM.

error: Content is protected !!