ABOUT US

OneBIM.vn (1BIM) được thành lập với mục tiêu là một môi trường chia sẻ, kết nối mọi người trong lĩnh vực BIM, xây dựng một cộng đồng gắn bó và phát triển bằng những hoạt động thiết thực nhất.

Xem thêm

CONTACT INFO

Phone: (+84) 0936168892
Email: info@onebim.vn
Web: onebim.vn

ON THE MAP